Jämtland läns Nämndemannaförening

Jämtland läns nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Hans Gustavsson

hans.gustafsson1@bredband.net
072-532 67 47
  • Vice ordförande

Lena Svegare

lenasvegare@yahoo.se
070-551 74 89
  • Sekreterare / GDPR-ansvarig

Sven Graff

svengraff01@gmail.com
070-677 28 09
  • Kassör / Medlemsansvarig

Anna M Martin

anna.martin.osd@gmail.com
072-734 65 49

Övrig information om sammansättningen av styrelsen finns på anslagstavla i nämndemannarummet.
Föreningens bankgiro är 383-8539 och swishnummer 1233223401

Endast för administratörer